Propozice GPC U15 – seznam účastníků zveřejněn

Organizační údaje

Termín: sobota 2. února 2019

Pořadatel: TJ Sokol Polabiny Pardubice, oddíl badmintonu

Místo konání: hala Univerzity Pardubice, Kunětická 92, Pardubice
https://rezervace-sport.upce.cz/contact, GPS: 50.0471347N, 15.7722381E

Parkování je možné pod halou univerzity, příjezd je areálem univerzity z ulice Studentská

Vedení turnaje:
hlavní pořadatel: Petr Urbanec
vrchní rozhodčí: Martin Janoušek (608 030 894)

Časový program:
8:15 otevření haly
8:30 prezentace
8:45 losování
9:00 zahájení turnaje

Hospodářské podmínky

Hráči startují na své vlastní náklady, případně na náklady svých oddílů.

Startovné: 100 Kč za každou disciplínu.
Startovné se bude vybírat vždy za celý oddíl dohromady.

Přihlášky

Přihlášky zasílejte na adresu rozhodci@tjpolabiny.cz nejpozději do středy 30. ledna 2019 do 20:00 hodin včetně informace o složení párových disciplín, případně s uvedením, že se jedná o volného hráče do párové disciplíny. Volní hráči budou následně spárování dle pořadí na průběžném žebříčku platného k 30.1. 2019.

Technická ustanovení

Předpis: turnaj je řízen dle Soutěžního řádu ČBaS, Rozpisu soutěží mládeže 2019 a pravidel badmintonu.

Právo startu: Hráči s platnou licencí ČBaS s vyloučením startu hráčů do 12. místa (včetně) na žebříčku platném v době uzávěrky přihlášek. Na turnaji mohou startovat se souhlasem Oblastního svazu i hráči bez české licence v případě, že nejsou občany ČR, ale bez nároku na zisk bodů a zařazení do žebříčku GP.

Disciplíny: dvouhra mužů, dvouhra žen, čtyřhra mužů, čtyřhra žen, smíšená čtyřhra

Počet kurtů: pro účely turnaje bude k dispozici sedm (7) kurtů.

Míče: Péřové s korkovou hlavou. Hráči dodávají vlastní míče. Hráč (nebo pár) musí mít před zahájením každého zápasu k dispozici minimálně dva míče. O spotřebu míčů v zápase se hráči rovnoměrně dělí.

Hrací systém: Vylučovací systém (K. O.) na jednu porážku. V případě, že se některé disciplíny budou účastnit 4 účastníci a méně, bude se hrát systémem každý s každým. O případných zápasech hráčů poražených v prvním kole dvouher bude rozhodnuto během turnaje.

Rozhodování zápasů: O nasazení hlavních rozhodčích rozhoduje vrchní rozhodčí.

Maximální počet hráčů: XD: 28 párů, MS nebo WS: 28 hráčů, MD nebo WD 16 párů. Přednost mají hráči s lepším žebříčkovým postavením.

Nasazení hráčů: Podle pořadí průběžného žebříčku sezony z 30.1.2019. Pro nasazení ve čtyřhrách platí pořadí podle nejnižšího součtu pořadí u příslušného páru a disciplíny. V případě stejného součtu více párů se pořadí určuje hráčem s nejvyšším umístěním na žebříčku příslušné disciplíny. V případě rovnosti kritérií rozhodne o nasazení los. V případě, že některý hráč z dvojice nemá umístění na žebříčku, přidělí se mu pořadí o jednu vyšší, než má nejníže umístěný účastník.

Nedohrání zápasu: V případě, že hráč nedokončí nebo skrečuje zápas v jedné disciplíně, nemůže již nastoupit ani v dalších zápasech ostatních disciplín.

Předběžný časový plán: jednotlivé disciplíny budou odehrány v pořadí – smíšené čtyřhry, dvouhry, čtyřhry.

Zpracování výsledků: Tournament Software (on-line)

V Pardubicích 7.1.2019

za TJ Sokol Polabiny Pardubice
Josef Horáček
602 413 484