Zahájení tréninků v omezeném režimu

AKTUALIZACE DNE 3. června 2021: Pro nezájem jsou zrušeny tréninky dospělých v pondělí a ve středy od 19:00–20:00 hod. V úterý bude otevřen jeden volný sektor společně s tréninkem školičky a přípravky (18:00–20:00).

Vážené hráčky a hráči badmintonu,

díky postupnému uvolňování v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 začínáme v týdnu od 24. května 2021 a za přísných hygienických podmínek s tréninky v tělocvičně Univerzity Pardubice.

Počet osob v hale je omezen na 30, budeme trénovat v maximálně 12 členných tréninkových skupinách. Všichni účastníci tréninků se musí prokázat platným testem či musí prokázat splnění jiných podmínek daných opatřením ministerstva zdravotnictví.

Hygienická opatření

  • vstup hráčů bude bez doprovodu;
  • každý přijde ve sportovním oblečení a ve vestibulu si přezuje boty;
  • při vstupu do haly používejte ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor); ten je možné sejmout pouze v průběhu hry či jiných fází tréninku;
  • při vstupu do budovy a přezouvání dodržujte potřebné rozestupy; neshlukujte se ani v průběhu tréninku;
  • při vstupu do haly použijte dezinfekci;
  • není možné používat šatny, umývárny ani sprchy;
  • účastníci tréninku nesmí mít jakékoli příznaky onemocnění COVID-19.

Testování a další podmínky

Každý účastník sportovní přípravy musí prokázat, že splňuje podmínky stanovené opatřením ministerstva zdravotnictví MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN ve znění opatření MZDR 14601/2021-19/MIN/KAN, zejména ustanovením I/16 (RT-PCR test ne starší než 7 dní, POC antigenní test ne starší než 72 hodin, prodělání nemoci COVID-19 ne déle než před 180 dni, nebo 22 dní od první dávky očkování proti COVID-19 v případě dvoudávkového schématu, nebo 14 dní od očkovány proti COVID-19 v případě jednodávkového schématu). Připouští se rovněž čestné prohlášení o antigenním testování na pracovišti nebo ve školském zařízení, případně provedení antigenního testu na místě (TJ Sokol Polabiny však NEPOSKYTUJE antigenní testy, ani je není možné na místě zakoupit).

Rozpis tréninků

Pondělí18:00–20:00univerzita, velká haladospělí
18:30–20:00hala Dašickádružstvo A
Úterý18:00–19:00univerzita, velká halaškolička
18:00–20:00univerzita, velká haladospělí
19:00–20:00univerzita, velká haladružstvo B + přípravka
Středa19:00–20:00univerzita, velká haladospělí
20:00–21:30univerzita, velká halahráči 1. ligy + dospělí
Pátek17:00–18:30univerzita, velká haladružstvo A + přípravka
17:30-18:30univerzita, malá halaškolička + minibadminton
18:30–20:00univerzita, velká haladružstvo A + družstvo B
Neděle17:00–18:00univerzita, velká haladružstvo A + přípravka
18:00–19:30univerzita, velká haladospělí

Rozpis platí od 3.6.2021 do 30.6.2021.

Přílohy