Rozpis tréninkových hodin a ceny

začínáme 1. září 2020

1. Děti od 5 do 10 let

1.1 Minibadminton

Tréninky:

den/tělocvična Pátek
Univerzita Pardubice
Minibadminton 17:30–18:30

Oddíl poskytuje: plastové míče a další pomůcky
Cena: 1 500 Kč/rok (platí se v září, tzn. na školní rok) – kód platby „MB


1.2 Školička badmintonu

Tréninky:

den/tělocvična Úterý Pátek
od 6. 10. 2020
ZŠ Polabiny III
Univerzita Pardubice
školička badmintonu 17:00–18:00 17:00–18:30

Oddíl poskytuje: plastové míče
Cena: 1 900 Kč/rok (platí se v září, tzn. na školní rok) – kód platby „SB


1.3 Přípravka

Tréninky:

den/tělocvična Úterý Pátek Neděle
od 6. 10. 2020
ZŠ Polabiny III
Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice
přípravka 18:00–19:00 17:00–18:30 17:00–18:00

Oddíl poskytuje: plastové míče
Cena: 2 700 Kč/rok (platí se do konce ledna na kalendářní rok; kdo platil školičku 1500 Kč v září, musí do konce ledna doplatit 1 950 Kč a má zaplaceno do konce kalendářního roku) – kód platby „VSB“
V ceně je badmintonová licence na celý rok.


1.4 Rodiče s dětmi

Tréninky:

den/tělocvična Neděle
Univerzita Pardubice
rodiče s dětmi
(od 8 let)
17:00–18:00

Platí pro děti do 8 let.
Oddíl poskytuje:
 plastové míče
Cena: 1 500 Kč/rok (platí se v září, tzn. na školní rok) – kód platby „RD


2. Děti a mládež od 11 do 19 let

2.1 Družstvo A – závodní družstvo

Tréninky A družstvo, mladší skupina:

den/tělocvična Pondělí Úterý, středa, čtvrtek
Pátek Neděle
hala
Dašická
VEKTOR Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice
družstvo A 17:00-18:30 individuální tréninky 17:00–20:00 17:00–18:00


Tréninky A družstvo, starší skupina:

den/tělocvična Pondělí Úterý, středa
Pátek Neděle
hala
Dašická
VEKTOR/Univerzita Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice
družstvo A 17:00-18:30  Vektor/úterý: 18:30–20:00
Univerzita/
středa – družstvo 1. ligy: 20:00–21:30
18:30–20:00 17:00–18:00

Oddíl poskytuje: péřové míče na trénink (mimo neděle)
Cena: 3 700 Kč/rok (platí se v lednu na kalendářní rok)kód platby „ZA“

V ceně je badmintonová licence na celý rok.


2.2 Družstvo B – rekreační badminton

Tréninky:

den/tělocvična Úterý Pátek
od 6. 10. 2020
ZŠ Polabiny III
Univerzita Pardubice
družstvo B 19:00–20:00 18:30–20:00

Oddíl poskytuje: plastové míče
Cena: 
2 700 Kč/rok – 2x týdně
(platí se v lednu na kalendářní rok) – kód platby „ZB1
2 200 Kč/rok – 1x týdně (platí se v lednu na kalendářní rok) – kód platby „ZB2“


3. Dospělí

3.1 Družstvo A – závodní družstvo

Tréninky:

den/tělocvična Pondělí Středa
Pátek Neděle
hala
Dašická
Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice
družstvo A 17:00-18:30 středa – družstvo
1. ligy: 20:00–21:30
18:30–20:00 18:00–20:00

Oddíl poskytuje: péřové míče na trénink (mimo neděle)
Cena: 3 700 Kč/rok (platí se v lednu na kalendářní rok)kód platby „ZA“

V ceně je badmintonová licence na celý rok.


3.1 Dospělí – rekreační badminton

Tréninky:

den/tělocvična Středa Neděle
Univerzita Pardubice
velká tělocvična
Univerzita Pardubice
velká i malá tělocvična
Dospělí 20:00–21:30
7 kurtů
18:00–19:30
13 kurtů


Ceny:

1 x týdně
(je nutné si vybrat den)
všechny tréninky Permanentka
na 10 vstupů
Rezervace kurtu
dospělí
2 000 Kč/rok
(kód platby D1)
3 500 Kč/rok
(kód platby D2)
1 000 Kč/rok
(kód platby P)
8 400 Kč/rok*
(kód platby R)

(platí se v lednu na kalendářní rok)
– platba na 1. polovinu roku = 1/2 sazby + 300 Kč
* pouze omezené množství, nutno předem domluvit

Jak platit?

Oddílové příspěvky se platí vždy na kalendářní rok leden–prosinec. Jestliže se někdo přihlásí v průběhu roku platí pouze poměrnou část (dle domluvy s trenérem). Vyjímku tvoří školička badmintonu, kde se platí na školní rok (září–květen)

Název Velikost
Číslo účtu: POZOR ZMĚNA ÚČTU!!!!!!
2701861355/2010
Variabilní symbol: datum narození ve tvaru RRRRMMDD
Poznámka pro příjemce: kód / Příjmení a Jméno
Částka Kč: dle příslušné kategorie


Příklad:
 Petr Novák, narozen 6. ledna 1970, dospělí, chce chodit 2 týdně: pošle 3500 Kč na účet č.: 2701861355/2010, variabilní symbol: 19700106, do poznámky: D2/Novák Petr.

POZOR ZMĚNA ÚČTU!!!!!!