Rozpis tréninkových hodin a ceny

1. Školička badmintonu

Tréninky:

den/tělocvična úterý Pátek
ZŠ Polabiny III. Univerzita Pardubice
školička badmintonu 17.00 – 18.00 h. 17.00 – 18.30 h.

Oddíl poskytuje: plastové míče
Cena: 1 500 Kč/rok (platí se v září – tzn. na školní rok) – kód platby „SB


2. Přípravka

Tréninky:

den/tělocvična úterý Pátek Neděle
ZŠ Polabiny III. Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice
školička badmintonu 17.00 – 18.00 h. 17.00 – 18.30 h. 17.00 – 18.00 h.

Oddíl poskytuje: plastové míče
Cena: 2 500 Kč/rok (platí se do konce ledna na kalendářní rok – tzn. na školní rok; kdo platil školičku 1500 Kč v září, musí do konce ledna doplatit 1 750 Kč a má zaplaceno do konce kalendářního roku) – kód platby „VSB“


3. Družstvo B – rekreační badminton

Tréninky:

den/tělocvična úterý Pátek
ZŠ Polabiny III. Univerzita Pardubice
družstvo B 19:00 – 20.00 h. 17.00 – 18.30 h.

Oddíl poskytuje: plastové míče
Cena: 
2 700 Kč/rok – 2x týdně
 (platí se v lednu na kalendářní rok) – kód platby „ZB1
2 200 Kč/rok – 1x týdně (platí se v lednu na kalendářní rok) – kód platby „ZB2“


4. Družstvo A – závodní družstvo

Tréninky A družstvo, první skupina:

den/tělocvična Pondělí Úterý Pátek Neděle
hala
Dašická
ZŠ Polabiny III. Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice
družstvo A 18:30 – 20:00 h. 18.00 – 19.00 h.
fyzioterapeut
17.00 – 18.30 h. 17.00 – 19.30 h.


Tréninky A družstvo, druhá skupina:

den/tělocvična Pondělí Středa Pátek Neděle
hala
Dašická
Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice
družstvo A 18:30 – 20:00 h. 20.00 – 21.30 h. 17.00 – 18.30 h. 18.00 – 19.30 h.

Oddíl poskytuje: péřové míče na trénink (mimo neděle)
Cena: 3 700 Kč/rok (platí se v lednu na kalendářní rok) – kód platby „ZA“


5. Dospělí (platí na celý rok)

den/tělocvična Středa Neděle
Univerzita Pardubice
velká tělocvična
Univerzita Pardubice
velká i malá tělocvična
Dospělí 20.00 – 21.30 h.
7 kurtů
18.00 – 19.30 h.
13 kurtů


Ceny:

1 x týdně
(je nutné si vybrat den)
všechny tréninky Permanentka
na 10 vstupů
Rezervace kurtu
dospělí
2 000 Kč/rok
(kód platby D1)
3 500 Kč/rok
(kód platby D2)
1 000 Kč/rok
(kód platby P)
8 400 Kč/rok*
(kód platby R)

(platí se v lednu na kalendářní rok)
– platba na 1. polovinu roku = 1/2 sazby + 300 Kč
*pouze omezené množství, nutno předem domluvit

 

Jak platit?

Oddílové příspěvky se platí vždy na kalendářní rok leden–prosinec. Jestliže se někdo přihlásí v průběhu roku platí pouze poměrnou část (dle domluvy s trenérem). Vyjímku tvoří školička badmintonu, kde se platí na školní rok (září-květen)

Název Velikost
Číslo účtu: 2800111832/2010
Variabilní symbol: datum narození ve tvaru RRRRMMDD
Poznámka pro příjemce: kód / Příjmení a Jméno
Částka Kč: dle příslušné kategorie


Příklad:
 Petr Novák, narozen 6. ledna 1970, dospělí, chce chodit 2 týdně: pošle 3500 Kč na účet č.: 2800111832/2010, variabilní symbol: 19700106, do poznámky: D2/Novák Petr..

Slevy:

– funkcionáři, nehrající – 100 Kč
– u dospělých, registrovaný hráč, který za nás hraje družstva v 1. lize má slevu 1 000 Kč/rok