Rozpis tréninkových hodin a ceny

začínáme v pátek 3. září 2021

Od čtvrtka 14. října 2021 trénujeme rovněž v nové hale v Lázních Bohdaneč.

1. Děti od 5 do 10 let

1.1 Minibadminton

Tréninky:

Čtvrtek Pátek
Lázně Bohdandeč
17:00–19:00
Univerzita Pardubice
17:30–18:30

Oddíl poskytuje: plastové míče a další pomůcky
Cena: 1 500 Kč/rok (platí se v září, tzn. na školní rok) – kód platby „MB

Sleva pro hráče, kteří řádně uhradili platbu za školní rok 2020/2021 – za tyto hráče vybíráme pro školní rok 2021/2022 pouze částku 300 Kč; kód platby „MB-C“


1.2 Školička badmintonu

Tréninky:

Úterý Čtvrtek Pátek

od 7. 9. 2021 do 28. 9. 2021
Univerzita Pardubice
18:00–19:00

od 5. 10. 2021
ZŠ Polabiny III
17:00–18:00

Lázně Bohdandeč
17:00–19:00
Univerzita Pardubice
17:00–18:30

Oddíl poskytuje: plastové míče
Cena: 1 900 Kč/rok (platí se v září, tzn. na školní rok) – kód platby „SB

Sleva pro hráče, kteří řádně uhradili platbu za školní rok 2020/2021 – za tyto hráče vybíráme pro školní rok 2021/2022 pouze částku 300 Kč; kód platby „SB-C“


1.3 Přípravka

Tréninky:

Úterý Pátek Neděle

od 7.9.2021 do 28.9.2021
Univerzita Pardubice
18:00–19:00

od 5.10.2021
ZŠ Polabiny III
18:00–19:00

Univerzita Pardubice
17:00–18:30
Univerzita Pardubice
17:00–18:00

Oddíl poskytuje: plastové míče
Cena: 2 700 Kč/rok (platí se do konce ledna na kalendářní rok; kdo platil školičku 1500 Kč v září, musí do konce ledna doplatit 1 950 Kč a má zaplaceno do konce kalendářního roku) – kód platby „VSB“
V ceně je badmintonová licence na celý rok.


1.4 Rodiče s dětmi

Tréninky:

Neděle
Univerzita Pardubice
17:00–18:00

Platí pro děti do 8 let.
Oddíl poskytuje:
 plastové míče
Cena: 1 500 Kč/rok (platí se v září, tzn. na školní rok) – kód platby „RD


2. Děti a mládež od 11 do 19 let

2.1 Družstvo A – závodní družstvo

V měsíci září (od 7.9.2021 do 28.9.2021) máme v úterky a čase 18:00–20:00 rovněž k dispozici tělocvičnu Univerzity Pardubice.

Tréninky A družstvo, mladší skupina:

Pondělí Úterý, středa, čtvrtek
Pátek Neděle
Hala Dašická
18:30–20:00
VEKTOR
individuální tréninky
Univerzita Pardubice
17:00–20:00
Univerzita Pardubice
17:00–18:00


Tréninky A družstvo, starší skupina:

Pondělí Úterý, středa
Pátek Neděle
Hala Dašická
18:30–20:00

VEKTOR
individuální tréninky

Univerzita Pardubice
středa: 20:00–21:30
družstvo 1. ligy

Univerzita Pardubice
18:30–20:00
Univerzita Pardubice
17:00–18:00

Oddíl poskytuje: péřové míče na trénink (mimo neděle)
Cena: 3 700 Kč/rok (platí se v lednu na kalendářní rok)kód platby „ZA“
V ceně je badmintonová licence na celý rok.


2.2 Družstvo B – rekreační badminton

Tréninky:

Úterý Čtvrtek Pátek

od 7.9.2021 do 28.9.2021
Univerzita Pardubice
19:00–20:00

od 5.10.2021
ZŠ Polabiny III
19:00–20:00

Lázně Bohdaneč
18:30–20:00
Univerzita Pardubice
18:30–20:00

Platí pouze pro mládež do 19 let
Oddíl poskytuje:
plastové míče

Ceny: 
2 700 Kč/rok – 2x týdně
(platí se v lednu na kalendářní rok) – kód platby „ZB2
2 200 Kč/rok – 1x týdně (platí se v lednu na kalendářní rok) – kód platby „ZB1“


3. Dospělí

3.1 Družstvo A – závodní družstvo

Tréninky:

Pondělí Středa
Pátek Neděle
Hala Dašická
18:30-20:00
Univerzita Pardubice
středa: 20:00–21:30
družstvo
1. ligy
Univerzita Pardubice
18:30–20:00
Univerzita Pardubice
18:00–20:00

Oddíl poskytuje: péřové míče na trénink (mimo neděle)
Cena: 3 700 Kč/rok (platí se v lednu na kalendářní rok)kód platby „ZA“
V ceně je badmintonová licence na celý rok.


3.1 Dospělí – rekreační badminton

Tréninky:

Úterý Středa Neděle

od 7.9.2021 do 28.9.2021
Univerzita Pardubice
3 kurty

18:00–20:00

Univerzita Pardubice
velká tělocvična
7 kurtů

20:00–21:30

Univerzita Pardubice
velká i malá tělocvična
13 kurtů

18:00–19:30

Ceny:

1 x týdně
(je nutné si vybrat den)
všechny tréninky Permanentka
na 10 vstupů
Rezervace kurtu
2 000 Kč/rok
(kód platby D1)
3 500 Kč/rok
(kód platby D2)
1 000 Kč/rok
(kód platby P)
8 400 Kč/rok*
(kód platby R)

(platí se v lednu na kalendářní rok)
– platba na 1. polovinu roku = 1/2 sazby + 300 Kč
* pouze omezené množství, nutno předem domluvit

Jak platit?

Oddílové příspěvky se platí vždy na kalendářní rok leden–prosinec. Jestliže se někdo přihlásí v průběhu roku platí pouze poměrnou část (dle domluvy s trenérem). Výjimku tvoří školička badmintonu a minibadminton, kde se platí na školní rok (září–květen).

Číslo účtu: POZOR ZMĚNA ÚČTU!!!!!!
2701861355/2010
qrplatba
Variabilní symbol: datum narození ve tvaru RRRRMMDD
Poznámka pro příjemce: kód / Příjmení a Jméno
Částka Kč: dle příslušné kategorie

Příklad: Petr Novák, narozen 6. ledna 1970, dospělí, chce chodit 2 týdně: pošle 3 500 Kč na účet č. 2701861355/2010, variabilní symbol: 19700106, do poznámky: D2/Novák Petr.