Informace k cvičení PVŽ ve školním roce 2020/2021

Dobrý den, níže Vám přinášíme informace o stavu cvičení žen (PVŽ) na Polabinské III a Polabinské II, dopředu Vás upozorňujeme, že tyto informace nejsou pozitivní, což nás mrzí, nicméně bohužel, taková je aktuální situace.

Cvičení pořádané na Polabinské III, které probíhalo v pondělí mezi 18 až 19 hodinou v malé tělocvičně je zcela zrušeno. Tento stav zapříčinilo, že stávající paní cvičitelka Renata Kmoníčková pro naši TJ již cvičit nebude (z osobních důvodů snižuje počet cvičení, kde působí v roli cvičitelky) a nám se nepovedlo sehnat žádnou jinou, patřičně kvalifikovanou, cvičitelku pro zdravotní cvičení, proto toto cvičení na Polabinské III letos určitě neotevřeme a nebudeme je nabízet k přihlášení. Cvičení se pokusíme obnovit v příštím školním roce 2021/2022.

Cvičení pořádané na Polabinské II, které probíhalo v úterý mezi 19 až 20 hodinou v malé tělocvičně je dočasně pozastaveno. Tento stav zapříčinilo, že škola rekonstruuje jídelnu a využívá tělocvičny jako náhradní prostor pro strávníky, tedy, nenabízí tělocvičny minimálně do konce kalendářního roku 2020 k pronájmu. Dle dostupných informací by mohly být tělocvičny k pronájmu dostupné od ledna 2021, kdy bychom chtěli cvičení obnovit (v té době bychom též udělali zápis do tohoto cvičení). Za uvedeného stavu je též možné, že cvičení se již v tomto školním roce nerozběhne vůbec a to v případě, že by se rekonstrukce protahovala (obdobně jako loni na Polabinské III) anebo by následně nebyl již dostatečný zájem ze strany Vás cvičenek.

Pro bližší informace sledujte prosím tyto naše webové stránky.

Věříme, že i přes tyto nepříznivé informace zachováte kladný postoj k pohybovým aktivitám a k naší TJ.

Za TJ SP s přátelským pozdravem Pavel Maděra