Historie

V roce 1955–1956 se objevily první známky zájmu o tento sport v naší republice. Pardubice postihlo první rozšíření této hry původem z Indonésie až v letech 1963–64, kdy ve Startu Rosice došlo k založení sportovního oddílu, jehož zájmem byl badminton. V letech 1967–69 vzniká kroužek v TJ Sokol Polabiny, který vedla Jožka Doupovcová. Po rozpadu oddílu v Rosicích přišla většina hráčů do Polabin a začal tak vývoj našeho sportovního oddílu. V další době existence vedl oddíl Jarda Melichar.

Mezi zakládající členy patřili také hráči Máša Hurychová, Venda Hrůša, Milan Marek, Mirek Charvát, Pepa Prokeš a další.

Náš oddíl se v roce 1970 přihlásil do své první závodní soutěže, která se hrála jako oblastní přebor dvou krajů, Severočeského a Východočeského. V tomto přeboru hrálo sedm družstev včetně našeho. Oddíl reprezentovali tito hráči : Marek, Prokeš, Melichar, Bečička, Skálová, Hurychová, Bečičková a Jana Melicharová. Toto závodní družstvo se umístilo na posledním místě oblastního přeboru.

Takový byl začátek našeho oddílu a v následujících letech se střídaly horší výsledky s vynikajícími, kdy jsme z družstev dospělých obsadili první místo v kraji. Jednalo se o sezónu 1986-87, kdy za velkého přispění Milana Vaška se kolektiv hráčů vybičoval k neuvěřitelnému výkonu. Ale bohužel při kvalifikaci do druhé národní ligy nemohl Milan Vašek z vážného zdravotního důvodu nastoupit a postup nebyl vybojován. Také družstvo dorostu a žáků se vždy umisťovalo na předních místech v kraji. a dokonce několikrát krajský přebor vyhrálo. V sezóně 1974–1975 po výhře v krajském přeboru obsadilo dorostenecké družstvo ve složení M.Vašek, I. Machala, V. Franěk, Koláček, H. Vondráková a M. Tvarohová 4. místo v ČSR.

Také v jednotlivcích se naší hráči prosazovali především v krajských turnajích. Jednalo se především v kategorii dospělých o několikanásobnou vítězku kraje B. Markovou, J. Prokeše, V. Hrůšu, D. Hradilovou, M. Marka, J. Horáčka, V. Fraňka, M. Vaška, Z. Musila, J. Fialu, Z. Horáčkovou, P. Pleskota, M. Vágnera, J. Jebálka a R. Plzu. V kategorii dorostu šlo o H. Vondrákovou, V. Fraňka, M. Vaška, J. Knolla, Z. Musila, T. Černohorského, L. Kadeřávka, I. Wágenknechtovou, D. Rychnovou, S. Knického, M. Kulhánka a L. Kárychovou.

Rukama našeho nejlepšího trenéra a zároveň zakládajícího člena oddílu Milana Marka prošla většina hráčů a díky jeho zkušenostem a stovkám hodin strávených v tělocvičně se může náš oddíl pochlubit několika hráči, kteří patřili mezi přední hráče v republice. Jedná se především o Milana Vaška, Boženku Markovou, Zdeňka Musila, Jindru Jebálka a v dorostenecké kategorii Standu Knického, Martina Kulhánka, Terezu Maixnerovou a Lenku Kárychovou, ale i o stovky hráčů, kteří se sice neumístili na předních místech, ale i po mnoha letech po skončení aktivní činnosti se k našemu oddílu stále hlásí.

Osobně si pamatuju, že nastala doba, kdy na tréninku dospělých byl pouze jediný hráč a ani neměl s kým hrát. V dětské kategorii to bylo podobné. Situace se začala zlepšovat nejen díky náboru mládeže v roce 1998, ale i díky tomu, že se do oddílu přihlásila řada dospělých (P. Švec, V. Skála, J. Kofroň, L. Wsól, J. Plevová, S. Prokopová, R. Podhorcová…), kteří společně se stávajícími/navrátivšími se členy vytvořili výborný kolektiv. Oddíl se začal rozrůstat (starší členové vzali na tréninky i své děti) a členskou základnu tvořilo cca 40 hráčů všech věkových kategorií. Také sportovní úroveň se zlepšila. V sezóně 1999–2000 se opět žáci začali umisťovat na předních místech v kraji pod vedením trenéra Josefa Horáčka.

Jak již bylo napsáno, u zrodu oddílu stála Jožka Doupovcová a v následujících letech ve funkci předsedy oddílu byli vždy muži v tomto pořadí. 1971–1973 Melichár,1973–1975 A. Bína, 1976–1978 J. Prokeš, 1978–1981 Š. Pacinda,1981–1982 M. Vágner, 1982–1985 Š. Pacinda, 1985–1991 J. Horáček, 1991–1993 P. Pleskot a od roku 1994 do r. 2000 J. Horáček. Také nelze zapomenout na záslužnou práci M. Kulhánka, který od roku 1991 pracuje ve výkonném výboru TJ jako místopředseda, I. Vykydalové (od roku 2014 členka výkonného výboru TJ ve funkci hospodářky TJ) a Martina Krpaty (od r. 2012 člen výkonného výboru ve funkci zdravotníka TJ) .

Oddílu se podařilo uspořádat desítky turnajů jak pro mládež, tak pro dospělé. Jednalo se především o turnaj pro dospělé „Memoriál Ivoše Zelinky“. Na tento turnaj se sjížděli přední hráči naší republiky. Od roku 1979 do roku 1995 bylo odehráno několik přátelských utkání s oddílem Lokomotiva Drážďany střídavě v Pardubicích a další rok v Drážďanech, kde jsme většinou utrpěli porážku.
Bohužel nejsou jenom příjemné zprávy, ale i ty nepříjemné. Mezi ně patří i vzpomenutí na hráče, kteří se nedožili dnešního dne. Jedná se o I. Zelinku, J. Jirouškovou, M. Tvarohovou (Pekovou), Z. Horáčkovou…

V posledních 15 letech zaznamenal oddíl významný růst. Podařilo se vychovat několik mistrů republiky, hráči začali pravidelně jezdit na republikové turnaje, jako prvním se podařilo prorazit Davidu Horáčkovi a Mikuláši Skálovi.
Současnou mimořádně úspěšnou generaci dospívajících badmintonistů našeho oddílu nám přinesla trpělivá práce všech trenérů a hlavně rozšíření tréninkových skupin o tzv. Badmintonovou školičku, kterou založil v roce 2007 Tomáš Seibert a vedl jí až do roku 2016, kdy přebírá kormidlo Martin Kulhánek s pomocí Ládi Holečka (další navrátilec oddílu). Už i ty nejmenší děti, které si troufnou vzít do ruky velkou raketu, se tu hlavně baví. Ale nejen to. Touto etapou procházejí i všichni vybraní hráči, kteří se tomuto krásnému sportu chtějí v budoucnu věnovat na vyšší úrovni. Takto byly vytipovány děti, které nyní tvoří jádro závodního družstva A.

A že to je cesta správná, dokládají opravdu vynikající výsledky našich odchovanců. Generace ročníků 1999–2003 přiváží pravidelně skvělé výsledky z regionálních, republikových a v posledních letech i z mezinárodních turnajů – do těchto zemí počítejme třeba Slovinsko, Maďarsko, Německo, Slovensko, Švýcarsko nebo Dánsko. Vzpomeňme výsledky nejvýraznější: účast Michaely Fuchsové na mistrovství Evropy U15 v roce 2014 a kromě toho její stabilní a vynikající výsledky z republikových turnajů, a to dokonce i v kategorii dospělých! Pravidelné hostování Pavlíny Krpatové v extralize dospělých a výtečná umístění z celostátních i mezinárodních turnajů. Několik titulů mistryně republiky v párových disciplínách pro Lucii Krpatovou a její výsledky ze zahraničních turnajů. Družstvo TJ Sokol Polabiny Pardubice získalo v kategorii U15 v roce 2015 titul vicemistrů České republiky. Velkým příslibem jsou i další velmi aktivní hráči, kteří pravidelně postupují na republikové turnaje a vzorně reprezentují i za hranicemi naší vlasti: bratři Adam a Matěj Ehmovi, Rozálie Bártová, Michal Grund, Adéla Seibertová, Petr Janoušek nebo Lenka Kmoníčková. V roce 2016 získává titul vícemistrů ČR družstvo dorostu a titul mistrů republiky družstvo mládeže. A hned za rok se role obrací a titul vyhrává družstvi juniorů a vícemistry ČR je družstvo žáků. Skoro z každého mistrovství vezeme nějaký titul, medaile se sypou jako na běžícím pásu. Dá se říci, že jsme na vrcholu, lepší už to asi ani být nemůže :). Tak snad to vydrží co nejdéle :).

Všechny tyto dosažené úspěchy by nemohly být dosaženy jen samotnými hráči. Za těmito výsledky se skrývá spousta hodin práce, zejména dlouholetého trenéra a předsedy Josefa Horáčka, mnoha dalších dobrovolných pomocníků, především z řad rodičů (budu jmenovat alespoň některé) – trenéři: M. Kulhánek, L. Wsól, M. Krpata, E. Ehm, M. Janoušek, P. Urbanec – bez jejich podpory a nadšení zejména při výjezdech na turnaje a trénincích by to skutečně nešlo. A nemělo by se zapomínat i na „papírové“ funkcionáře, bez kterých se oddíl také neobejde: M. Kulhánek (místopředseda TJ), Iva Vykydalová (hospodářka TJ), Petr Švec (hospodář TJ).

V současné době v oddíle trénují žáci, dorost a dospělí, členskou základnu tvoří cca 180 hráčů a hráček (z tohoto počtu je 60 % mládež).

Náš oddíl se věnuje samozřejmě i pravidelnému organizování oblastních, republikových i veřejně přístupných turnajů (již od roku 2000). Z těch nejprestižnějších uspořádal TJ Sokol Polabiny Pardubice: Turnaj nejvyšší kategorie GPA pro kategorii do patnácti let v roce 2013 a v roce 2015 pak Mistrovství republiky starších žáků, které se stalo jedním z nejlépe zorganizovaných turnajů pro mládež v historii českého badmintonu a sklidilo obrovskou spoustu pozitivních ohlasů, Mistrovství republiky starších žáků 2016, Mistrovství republiky družstev žáků 2017.

Vzhledem k tomu, že se daří oddíl zabezpečovat finančně, mohlo dojít od roku 2012 k dohodě s profesionálním trenérem Petrem Bášou, trenérem reprezentantů a metodikem ČBaS. V rámci několika víkendových soustředění a později i pravidelných tréninků pod jeho vedením naši dospívající hráči mohli vstřebávat jeho obsáhlé trenérské zkušenosti a na výsledcích to samozřejmě je poznat. Během roku 2017 znatelně pomáhá vedení tréninků a rady na turnajích Tomáše Skály.
Aktuálně probíhají tréninky v nové hale Univerzity Pardubice, kde je pro nás dostatečný počet kurtů (13) na ZŠ Polabiny III. a v hale Dašická.

O celou organizaci oddílu resp. TJ se starají: Horáček Josef (předseda oddílu a hlavní trenér), Martin Kulhánek (místopředseda oddílu a TJ), Petr Gabriel (místopředseda oddílu), Iva Vykydalová (hospodářka TJ) a Petr Švec (hospodář TJ).

Vše výše uvedené dává velkou naději, že v budoucnu budou zástupci našeho oddílu pořád na špičce a dělat tak čest a dobré jméno nejen našemu oddílu, ale i celé TJ i městu Pardubice.