Přihlašování na turnaje

Nominace v klubové platformě EOS

Základním místem pro organizaci informací „kdo na který turnaj pojede“ jsou Nominace v klubové platformě EOS. Zde trenéři vytvoří pro každý turnaj událost typu Nominace, ke které přiřadí příslušné věkové kategorie a rovněž nominují hráče, kteří by se turnaje měli zúčastnit. Také zde uvedou základní informace o turnaji včetně odkazu na stránku turnaje v ČBaS a rovněž lhůtu, do které se hráči mají vyjádřit, zda se turnaje zúčastní nebo nikoli.

Hráči prostřednictvím přijetí nominace vyjádří, zda se turnaje zúčastní nebo nikoli.

Nominace budou vytvářeny na všechny turnaje MČR, GPA a GPB a na turnaje GPC, které se konají v rámci Východočeské oblasti. Nominace na ostatní turnaje se zde vytváření na základě podnětu hráčů nebo z rozhodnutí trenéra.

Pokud v nominacích turnaj není a hráč by chtěl navrhnout jeho zařazení, může tak učinit prostřednictvím svého trenéra nebo v systému EOS pomocí Požadavku na managementu (na hlavní stránce).

Informační systém Českého badmintonového svazu

Přihlašování na turnaje Českého badmintonového svazu se provádí prostřednictví informačního systému (IS) ČBaS, a to:

  • pro turnaje GPB, GPA a MČR – ve všem případech;
  • pro turnaje OP, GPC a nižší dle propozic turnaje (předpokládá se však, že organizátoři turnajů budou systém aktivně využívat).

Systém NEBUDE používán pro tzv. dětské turnaje – tedy turnaje kategorií U11 a nižších, případně jiné turnaje, které nejsou zařazeny do turnajů GP.

Přihlásit je možné pouze hráče s platnou licencí. Systém to sám hlídá a nelze do přihlášky hráče bez licence zadat.

Systém nehlídá omezení z hlediska práva startu (například omezení v turnajích GPC pro hráče na čelních místech žebříčku). Důvodem je, že oblasti mohou v propozicích tyto podmínky i zpřísnit. Ohlídat si to tedy musí každý sám.

Přihlášky je možné až do uzávěrky měnit v systému. Po termínu uzávěrky je možné dělat změny prostřednictvím vrchního rozhodčího turnaje, a to v souladu se soutěžním řádem a rozpisem soutěží.

Přihlašování na turnaje mládeže

Na turnaje mládeže se hráči nepřihlašují samostatně. Přihláška je podávána vždy za oddíl jako celek. Podávání přihlášek je organizováno správci jednotlivých kategorií takto:

  • U11 — Josef Horáček
  • U13 — Petr Dufek
  • U15 — Petr Dufek
  • U17 — Luboš Ježek
  • U19 — Martin Kulhánek

Do přihlášky na turnaj mládežnické kategorie je vždy nutné napsat kontakt na osobu (e-mail, telefon), která na turnaji zajišťuje dozor.

Přihlašování na turnaje dospělých

Dospělí hráči se mohou na turnaje dospělých přihlásit i samostatně. Pro tento účel je nezbytná vlastní registrace v IS CzechBadminton.cz.

Hromadné přihlášky za oddíl je také možné zadávat. Organizaci v tomto bodě zajišťují Petr Urbanec, Ervín Ehm nebo Martin Janoušek.

Párování hráčů do párových disciplín

Ve chvíli, když do přihlášky zadáte jako partnera v párové disciplíně hráče z jiného oddílu, MUSÍ tuto skutečnost potvrdit druhý oddíl. Stejně tak platí, že pokud jiný oddíl do své přihlášky napíše našeho hráče, pak toto „spárování“ musíme potvrdit my.

Potvrzení spárování provádí

  • v případě dospělých hráčů registrovaných v IS sám hráč
  • v ostatních případech „správci“ jednotlivých kategorií.