Přihlašování na turnaje

Přihlašování na turnaje Českého badmintonového svazu se provádí prostřednictví informačního systému (IS) ČBaS, a to:

  • pro turnaje GPB, GPA a MČR – ve všem případech;
  • pro turnaje OP, GPC a nižší dle propozic turnaje (předpokládá se však, že organizátoři turnajů budou systém aktivně využívat).

Systém NEBUDE používán pro tzv. dětské turnaje – tedy turnaje kategorií U11 a nižších, případně jiné turnaje, které nejsou zařazeny do turnajů GP.

Přihlásit je možné pouze hráče s platnou licencí. Systém to sám hlídá a nelze do přihlášky hráče bez licence zadat.

Systém nehlídá omezení z hlediska práva startu (například omezení v turnajích GPC pro hráče na čelních místech žebříčku). Důvodem je, že oblasti mohou v propozicích tyto podmínky i zpřísnit. Ohlídat si to tedy musí každý sám.

Přihlášky je možné až do uzávěrky měnit v systému. Po termínu uzávěrky je možné dělat změny prostřednictvím vrchního rozhodčího turnaje, a to v souladu se soutěžním řádem a rozpisem soutěží.

Přihlašování na turnaje mládeže

Na turnaje mládeže se nebudou (nemohou) přihlašovat hráči samostatně. Přihláška je podávána vždy za oddíl jako celek. Podávání přihlášek je organizováno správci jednotlivých kategorií takto:

  • U13 — Petr Dufek
  • U15 — Luboš Ježek
  • U17 — Martin Kulhánek
  • U19 — Petr Urbanec

Pro vzájemné informování, kdo na který turnaj pojede a sestavení přihlášku vždy používejte nástěnku Trello. O přístup na turnajovou nástěnku můžete požádat na e-mailové adrese petr.urbanec@tjpolabiny.cz.

Do přihlášky na turnaj mládežnické kategorie je vždy nutné napsat kontakt na osobu (e-mail, telefon), která na turnaji zajišťuje dozor.

Přihlašování na turnaje dospělých

Dospělí hráči se mohou na turnaje dospělých přihlásit i samostatně. Pro tento účel je nezbytná vlastní registrace v IS CzechBadminton.cz.

Hromadné přihlášky za oddíl je také možné zadávat. Organizaci v tomto bodě zajišťují Ervín Ehm nebo Martin Janoušek.

Párování hráčů do párových disciplín

Ve chvíli, když do přihlášky zadáte jako partnera v párové disciplíně hráče z jiného oddílu, MUSÍ tuto skutečnost potvrdit druhý oddíl. Stejně tak platí, že pokud jiný oddíl do své přihlášky napíše našeho hráče, pak toto „spárování“ musíme potvrdit my.

Potvrzení spárování provádí

  • v případě dospělých hráčů registrovaných v IS sám hráč
  • v ostatních případech „správci“ jednotlivých kategorií.