O nás

Snahou odboru je, aby cvičení ve všech oddílech bylo přístupné skutečně každému, a to jak svou náplní, tak cenou.

Vycházíme z dlouholeté tradice, ale současně naši cvičitelé sledují nové změny a trendy cvičení a používají je ve svých hodinách.

Snažíme se vést cvičence především k radosti z pohybu a tím přispívat ke zdravému životnímu stylu. Připravené cvičení vede ke zvyšování tělesné kondice a dbáme, zejména v oddílech dětí a mládeže, o využívání zdravotního cvičení napomáhajícího k osvojení správného držení těla a správných pohybových návyků. Připravujeme pestré cvičení založené na různých druzích rekreačních sportů:

  • využíváme klasické i netradiční sportovní náčiní,
  • nacvičujeme základní gymnastické prvky na nářadí,
  • zařazujeme zábavné pohybové hry,
  • hrajeme míčové hry,
  • zkoušíme základy atletických disciplín.

Cvičíme po většinu roku v tělocvičně, v jarních měsících na hřišti. S vybranými dětmi se každoročně účastníme okresních přeborů v zimě ve čtyřboji nebo gymnastice a na jaře v atletice.