Oddíl rodičů s dětmi

Hravé cvičení pro nejmenší děti společně s rodiči, prarodiči.

Cvičení je doprovázené básničkami a písničkami, používáme nejrůznější sportovní i jiné pomůcky a dostupné nářadí.

Náplň hodin je přizpůsobená možnostem a schopnostem dětí a respektuje zásady zdravého pohybu a specifika daného věku.