Historie

Pravidelným cvičením žactva a dospělých zahájila svou činnost nová tělovýchovná jednota v sídlišti Polabiny. Převážnou většinu členů TJ tvořil odbor základní tělesné výchovy (ZTV). V prvním roce činnosti (1976) zahájily cvičení oddíly předškolních dětí, žáci, žákyně, muži a ženy. V čele prvého cvičitelského sboru stanuly paní Ceralová a pan Lustig. Později byla činnost ZTV rozšířena o oddíly rodičů s dětmi a oddíly pohybové výchovy při klavíru.

V roce 1967 se poprvé konala tělovýchovná besídka všech oddílů pro ve-řejnost, některé oddíly se podílely svou činností a ukázkami v Sezemicích a Přelouči. Žactvo se pravidelně zúčastňovalo okresních přeborů ve sportovní gymnastice neregistrovaných.
V roce 1968 získal odbor zkušeného cvičitele a funkcionáře pana Ferdinanda Gotwalda, který významnou měrou přispěl k rozvoji odboru.

Velký zájem byl o cvičení v ZTV vždy při zápisech v září, například na začátku školního roku 1971-72 bylo přijato 400 dětí a další v tělocvičnách. Na konci roku 1971 byl stav TJ 833 členů, z toho 90 % členské základny tvořil odbor ZTV. Postupně se cvičení odboru rozšířilo o rodiče s dětmi. Největšího zvýšení a rozsahu činnosti odbor dosáhl v letech od roku 1972.

Tělovýchovná besídka v roce 1972 měla účast 227 cvičících v 16 vystoupeních. Nejvyšší počet vystoupení složek odboru 18, v r. 1973 sledovala i početná divácká obec (300).
V roce 1975 probíhal nácvik spartakiády ve většině oddílů. Cvičenci se nejprve zúčastnili místní spartakiády, dále okresní spartakiády, část cvičenců pokračovala v Praze na celostátní spartakiádě. V Praze byly oddíly mladší žáci, mladší žákyně a ženy, celkem 74 cvičenců.

V cvičebním roce 1977-78 bylo do žákovských složek zapsáno přes 600 dětí, cvičilo se ve 14 oddílech, již ve 4 tělocvičnách.
V roce 1979-80 probíhal nácvik na spartakiádu. Při tělovýchovné besídce 4. března 1980 byly předvedeny ukázky 4 spartakiádních skladeb a to mladší žákyně, starší žákyně, ženy a předškolní děti. Většina nacvičujících vystoupila na místní spartakiádě na ZDŠ I. s účastí nejmladší žactvo 19, mladší žákyně 32, starší žákyně 34, dorostenky 36, ženy 26 a dále s účastí 27 žáků a žákyň na úvodní části. Vlastní cvičení zajišťovalo několik desítek cvičitelů a pomahatelů v kvalifikacích od 4. třídy až po 1. třídu. Odbor vlastním školením získal další mladé cvičitele.

Mimo tyto aktivity měly děti možnost zúčastnit se zájezdů letních – turistická a poznávací část, zimních za jinými radovánkami a čistým vzduchem. Po několik let byl o tyto zájezdy enormní zájem, nejvíce 582 dětí v 15 autobusech.
Naši cvičitelé se také podíleli na Králi kuliček, soutěži Perníková přilba v jízdě na trojkolkách a kolech, organizování dětského karnevalu a soutěží ke Dni dětí.

S růstem sídliště a možností dalších pohybových aktivit mimo naši TJ začal postupně zájem dětí upadat a členská základna snižovat. Největší pokles nastal po roce 1989, kdy také z odboru odešlo několik cvičitelek – učitelek, protože už nemusely mít mimoškolní činnost. V současné době v odboru ASPV pracuje 7 oddílů, z toho 4 žákovské a 3 dospělých. Výbor odboru pracuje ve složení: předsedkyně Ing. Ivana Syřištová a další členové pí Heinzová, pí Honsová, pí Kynclová, p. Polák Radek, p. Dvořák a p. Procházka.
Za výbor odboru SPV děkuji za činnost všem dřívějším i současným cvičitelům.