Historie oddílu PVŽ – CVIČENÍ ŽEN

    

TJ vznikla na ustavující schůzi 21. prosince 1965 v sále Klubu Polabiny I. Již krátce po té v roce 1967 byla rozběhnuta pohybová výchova žen (PVŽ) při hudbě, u jejíchž začátků byla pí. Eva Dušková, která má velkou zásluhu na tom, že tato zájmová činnost pro ženy a děvčata zaznamenala veliký zájem a popularitu nejen mezi polabinskými ženami. Následovkyně pí. Duškové rozvinuly tuto činnost tak, že později bylo zde již zapsáno přibližně na 500 zájemkyň o toto cvičení v několika obměnách a to v jednom cvičebním roce.

Ještě v nedávné době se PVŽ – CVIČENÍ ŽEN skládalo ze dvou samostatných oddílů, které navštěvovalo cca. 50 cvičenek, cvičení probíhalo v tělocvičnách místních základních škol, jeden oddíl se soustřeďoval na zdravotní, kondiční a relaxační cvičení, druhý oddíl na kondiční a relaxační cvičení, obě cvičení byla vedena kvalifikovanými cvičitelkami s dlouholetou praxí, v rámci cvičení byl využíván hudební doprovod a též se občasně využívaly různé cvičební pomůcky.

V současné době jsou obě cvičení pozastavena/zrušena, vedlo k tomu několik důvodů, těmi hlavními byla covidová situace ve vazbě na legislativní omezení při provozování a využívání sportovišť, dlouhodobý problém nalezení a udržení vhodné nové kvalifikované cvičitelky, ale svoji roli hrály i průběžně probíhající rekonstrukce škol, při kterých byly tělocvičny využívány jakožto náhradní prostory (např. jako jídelny) a to znemožnilo jejich dlouhodobé využívání pro sportovní účely. Ze strany TJ bude snaha o obnovení cvičení v budoucnosti a to ve chvíli, kdy pominou překážky hlavně spojené s pandemickou situací kolem covidu a bude již jasné, že toto nás nijak výrazně neomezí, jestli se to povede závisí nejen na TJ, ale i na Vás, cvičitelkách, cvičenkách a dobrovolných pracovnících TJ, tímto Vás vyzývám, podpořte nás, dejte nám vědět, že nám s obnovou cvičení pomůžete, že o tento typ cvičení máte zájem, děkujeme.

Jestli Vás zajímá více z historie TJ SOKOL POLABINY klikněte ZDE.