Historie

U zrodu našeho oddílu byli manželé Lidmila a Vladimír Čechovi. Ti k výletům se svými dětmi pomalu přibírali i jejich kamarády. Přidali se rodiče a prarodiče těchto dětí. V roce 1972 vznikl při TJ Sokol Polabiny turistický kroužek. Po provedené agitaci se 13.2. 1975 uskutečnila ustavující schůze odboru turistiky TJ Sokol Polabiny. Za přítomnosti předsedy TJ pana Václava Vinaře a dalších členů výboru jednoty, byl založen Odbor (později oddíl) turistiky TJ Sokol Polabiny. Prvním předsedou byl zvolen Vladimír Čech. Do výboru byla, mimo jiné zvolena i Ing. Lidmila Čechová Oba jsou stále činní.

Po roce 1989 jsme byli na několik let registrováni i v Klubu českých turistů.

Od počátku byla činnost zaměřena na práci s dětmi. Vznikl oddíl ,,Tomíků“ (TOM – turistický oddíl mládeže). Cílem bylo vychovávat děti k poznávání přírody a k samostatnosti. Děti se scházely nejen ve volných dnech, ale i každý týden ve středu odpoledne. Byly úspěšné v okresních i krajských turistických soutěžích, pořádali jsme i vlastní závody.

Výrazná byla parta studentů SPŠCH, přivedená profesorem Ladislavem Kaplanem. Přidávala se další mládež i dospělí a také tim co si již mohli užívat důchodu.. Z té poslední skupiny se časem vytvořila nezapomenutelná velice aktivní parta s hrdým názvem,,Babičky“. Na každý výlet měly pečlivě připravenou svoji trasu a pro řadu z nich nebyl problémem dvacetikilometrový pochod. Byla to doba, kdy jsme např. na Pochod za Rumcajsem vyráželi dvěma zadanými a plně obsazenými autobusy. Účastnili jsme se i dalších pochodů, uvedených v celostátním kalendáři.

Pěší výlety se konaly a konají prakticky každý druhý týden. Začaly se organizovat zájezdy na běžky. Tradičním se stal každoroční prosincový zájezd za sněhem na Mísečky.

Naplánovali jsme několik cyklistických výletů. Účast však byla malá, a tak je nakonec do programu nezařazujeme, i když řada z nás se cyklistické turistice věnuje.

Velký zájem je o tradiční týdenní turistické pobyty, pořádané od roku 1976 doslova od Šumavy k Tatrám. Na prvním jsme prochodili tehdy ještě neuzavřené Belanské Tatry. Byli jsme v Nízkých i Vysokých Tatrách, v Českém ráji, ve Slovenském ráji a Slovenském Rudohoří, na Oravě, v Martinských holích, v Beskydech, v Jeseníkách, na Malé i Velké Fatře, v Západních Tatrách, na Šumavě, v Lužických horách – často opakovaně z několika výchozích bodů.

Po roce 1989 jsme pořádali třídenní autobusové zájezdy s ubytováním ve Vyšším Brodě, odkud jsme dosáhli v Rakousku na Mrtvé pohoří a Alpy a též na německé Alpy.

V roce 1977 byl uspořádán první ročník pochodu ,,Pardubická podkova aneb Sídliště na pochodu.“ Prvním organizátorem byl Ladislav Kaplan, dále Ivan Taufer, Zdeněk Cinkan, Čechovi – všichni ve spolupráci s výborem a cvičiteli oddílu a členy VVTJ. Trasy byly voleny vždy jinak, ale z místa startu snadno dostupného z Pardubic. Byly pěší 10, 15, 20, 25,35, a zpočátku i 50 km, v posledních letech také cyklisticky kolem 50 km. Nejmladšímu účastníkovi byly 2, nejstaršímu 85 let. Největší účast byla 411 turistů na 7. ročníku, který měl start i cíl v Heřmanově Městci. Ke 100. výročí založení KČT byl pochod se startem i cílem v Hradci Králové pořádán v rámci mezinárodní turistické organizace IVV. V roce 2008 jsme dostali diplom od ÚV KČT za třicetileté pořádání veřejně přístupné akce.

Roční turistickou aktivitu končíme tradičním kratším zimním výletem s delším posezením.

Podrobně je historie zpracovaná a doplňovaná v „Kronice“ našeho oddílu.