Rozpis tréninkových hodin a ceny

Začínáme ve čtvrtek 1. září 2022

!!! UPOZORNĚNÍ: Při úhradě do 21. září 2022 platí snížená výše oddílového příspěvku !!!

1. Badminton pro všechny

1.1 Minibadminton

Děti od 5 do 8 let, hravou formou seznamujeme děti s badmintonem, používáme nízkou síť, zmenšené hřiště, trénink jako zážitek, snažíme se o pozitivní prostředí plné her a zábavy.

Tréninky:

Pátek
Univerzita Pardubice
17:30–18:30

Oddíl poskytuje: plastové míče a další pomůcky
Cena: 1 900 Kč / školní rok (platí se v září na školní rok)
Při úhradě do 21.9.2022 je cena snížena na 1 500 Kč.

Do přihlášky uveďte: „Minibadminton, Pardubice, Pátek


1.2 Školička badmintonu

Začátečníci ve věku od 8 do 10 let, stále se snažíme zachovat co nejvíce her, zaměření více všeobecné.

Tréninky:

Úterý Čtvrtek Pátek
od 6. 9. 2022 do 20. 9. 2022
Univerzita Pardubice
18:00–19:00

od 4. 10. 2022
ZŠ Polabiny III
17:00–18:00

Lázně Bohdandeč
17:00–19:00
Univerzita Pardubice
17:00–18:30

Oddíl poskytuje: plastové míče
Cena: 2 500 Kč / školní rok (platí se v září na školní rok)
Při úhradě do 21.9.2022 je cena snížena na 1 900 Kč.

Do přihlášky uveďte: „Školička badmintonu“ a dále zda chcete hrát v Pardubicích nebo v Lázních Bohdaneč.


1.3 Rodiče s dětmi

Rodičům dětí, které se účastní tréninků minibadmintonu nebo školičky, nabízíme možnost zahrát si jednou týdně se svými ratolestmi.

Tréninky:

Neděle
Univerzita Pardubice
17:00–18:00

Oddíl poskytuje: plastové míče


1.4 Junioři – hobby badminton (družstvo B)

Pro hráče a hráčky od 11 do 19 let, kteří nechtějí hrát závodně a chtějí hrát pouze pro vlastní zábavu.

Tréninky:

Úterý Čtvrtek Pátek
od 6. 9. 2022 do 20. 9. 2022
Univerzita Pardubice
19:00–20:00

od 4. 10. 2022
ZŠ Polabiny III
19:00–20:00

Lázně Bohdaneč
18:30–20:00
Univerzita Pardubice
18:30–20:00

Platí pouze pro mládež do 19 let
Oddíl poskytuje:
plastové míče

Ceny: 
3 500 Kč / školní rok – 2x týdně
(při úhradě do 21.9.2022 je cena snížena na 2 700 Kč)
2 900 Kč / školní rok – 1x týdně (při úhradě do 21.9.2022 je cena snížena na 2 200 Kč)
(platí se v září na školní rok)

Do přihlášky uveďte: „Badminton Junior Hobby„, doplňte, zda máte zájem hrát v Pardubicích nebo Lázních Bohdaneč a také zda budete trénovat 1x nebo 2x týdně (jen pro Pardubice).

Pro hráče, kteří v průběhu roku 2022 v plné výši uhradili roční členský příspěvek platný pro rok 2022, je cena pro školní rok 2022/23 stanovena mimořádně takto:
1 500 Kč / školní rok 2022/23 – 2x týdně (platí se v září na školní rok)
1 200 Kč / školní rok 2022/23 – 1x týdně (platí se v září na školní rok)


1.5 Dospělí – hobby badminton

Pro dospělé hráče a hráčky, kteří hrají hlavně pro zábavu a vlastní potěšení.

Tréninky:

Středa Neděle
Univerzita Pardubice
velká tělocvična
7 kurtů

20:00–21:30

Univerzita Pardubice
velká i malá tělocvična
13 kurtů

18:00–19:30

Ceny:
3 500 Kč/rok – 2x týdně
(platí se v lednu na kalendářní rok)
2 000 Kč/rok – 1x týdně
(platí se v lednu na kalendářní rok)
Do přihlášky uveďte: „Badminton Dospělí Hobby“ a doplňte, zda bude hrát ve středy, neděle nebo oba dny.

Platba na jednu polovinu roku je možná za cenu 1/2 roční sazby + 300 Kč.


2. Přípravka

Mladí hráči a hráčky od 8 do 10 let, kteří se chtějí badmintonu věnovat naplno, splňují podmínky jak herní, tak fyzické, a začínají se zúčastňovat turnajů své věkové kategorie. Dětem je věnována individuálnější péče a již se více zaměřujeme na badminton. O zařazení a vyřazení rozhoduje trenér po dohodě s rodičem hráče.

Rozpis tréninků (alespoň 2x týdně) je uveden v klubové platformy EOS (https://clen.tjpolabiny.cz/)

Oddíl poskytuje plastové míče a hradí roční badmintonovou licenci
Cena: 2 700 Kč/rok (platí se do konce ledna na kalendářní rok; při přestupu ze školičky musí hráči, kteří platili příspěvek v září, doplatit do konce ledna 1 950 Kč).


3. Závodní badminton

Pro mladé hráče od 9 do 19 let i hráče z kategorie dospělých, kteří splňují podmínky jak herní, tak fyzické a pravidelně se zúčastňují turnajů GP a aktivně pracují v oddíle.

Rozpis tréninků je uveden v klubové platformy EOS (https://clen.tjpolabiny.cz/)

Oddíl poskytuje péřové míče na trénink (mimo neděle) a hradí roční badmintonovou licenci
Oddílový příspěvek: 3 700 Kč/rok (platí se v lednu na kalendářní rok)


Jak platit?

Oddílové příspěvky pro Minibadminton, Školičku a Hobby badminton Junioři se platí na školní rok (za měsíce září až květen).

Oddílové příspěvky pro Hobby badminton Dospělí, Přípravku a Závodní badminton se platí na kalendářní rok za měsíce leden – prosinec (herní sezóna končí koncem května a začíná opět v září).

Jestliže se někdo přihlásí v průběhu roku, platí pouze poměrnou část (dle domluvy s trenérem).

Předpis platby a podrobné platební údaje obdrží každý hráč prostřednictvím klubové platformy EOS. Pokud nemáte pokyny k platbě, tak si je prosím vyžádejte na adrese badminton-platby@tjpolabiny.cz.