Rozpis tréninkových hodin a výše oddílových příspěvků

Začínáme v pátek 1. září 2023 (platí pro stávající členy).
Nábor nových hráčů začíná v pátek 8. září 2023 a bude probíhat každý pátek po celé září.

1. Badminton pro všechny

1.1 Minibadminton

Děti od 5 do 8 let, hravou formou seznamujeme děti s badmintonem, používáme nízkou síť, zmenšené hřiště, trénink jako zážitek, snažíme se o pozitivní prostředí plné her a zábavy.

Tréninky:1x týdně

Pátek
Univerzita Pardubice
17:30–18:30

Oddíl poskytuje: plastové míče a další pomůcky
Oddílový příspěvek: 2 400 Kč / školní rok (platí se v září na školní rok)
Při úhradě do 30.9.2023 bude výše příspěvku snížena na 1 900 Kč.

Do přihlášky uveďte: „Minibadminton, Pardubice, Pátek


1.2 Školička badmintonu

Začátečníci ve věku od 8 do 10 let, stále se snažíme zachovat co nejvíce her, zaměření více všeobecné.

Tréninky: 1-2x týdně

Úterý Čtvrtek Pátek
od 5. 9. 2023 do 19. 9. 2023
Univerzita Pardubice
17:00–18:00

od 3. 10. 2023
ZŠ Polabiny III
17:00–18:00

Lázně Bohdandeč
17:00–18:30
Univerzita Pardubice
17:00–18:30

Oddíl poskytuje: plastové míče
Oddílový příspěvek: 2 900 Kč / školní rok (platí se v září na školní rok)
Při úhradě do 30.9.2023 bude výše příspěvku snížena na 2 500 Kč.

Do přihlášky uveďte: „Školička badmintonu“ a dále zda chcete hrát v Pardubicích nebo v Lázních Bohdaneč.


1.3 Rodiče s dětmi

Rodičům dětí, které se účastní tréninků minibadmintonu nebo školičky, nabízíme možnost zahrát si jednou týdně se svými ratolestmi. Stejnou nabídku máme pro rodiče, hráče ve skupině dospělí – hobby badminton i výkonnostní hráče (do věku 10 let dítěte).

Tréninky:

Neděle
Univerzita Pardubice
17:00–18:00

Oddíl poskytuje: plastové míče
Oddílový příspěvek: 1 000 Kč za dítě a kalendářní rok
pro děti oddílu minibadmintonu nebo školičky je tato možnost zahrnuta v jejich základním oddílovém příspěvku


1.4 Junioři – hobby badminton (družstvo B)

Pro hráče a hráčky od 11 do 19 let, kteří nechtějí hrát závodně a chtějí hrát pouze pro vlastní zábavu.

Tréninky:

Úterý Čtvrtek Pátek
od 5. 9. 2023 do 19. 9. 2023
Univerzita Pardubice
19:00–20:00

od 3. 10. 2023
ZŠ Polabiny III
19:00–20:00

Lázně Bohdaneč
18:30–20:00
Univerzita Pardubice
18:30–20:00

Platí pouze pro mládež do 19 let
Oddíl poskytuje:
plastové míče

Oddílové příspěvky: 
2 900 Kč / školní rok – 1x týdně
(při úhradě do 30. 9. je výše oddílového příspěvku snížena na 2 400 Kč)
3 500 Kč / školní rok – 2x týdně
(při úhradě do 30. 9. je výše oddílového příspěvku snížena na 2 900 Kč)
(platí se v září na školní rok)

Do přihlášky uveďte: „Badminton Junior Hobby„, doplňte, zda máte zájem hrát v Pardubicích nebo Lázních Bohdaneč a také zda budete trénovat 1x nebo 2x týdně (jen pro Pardubice).


1.5 Dospělí – hobby badminton

Pro dospělé hráče a hráčky, kteří hrají hlavně pro zábavu a vlastní potěšení.

Tréninky:

Středa Neděle
Univerzita Pardubice
velká tělocvična
7 kurtů

20:00–21:30

Univerzita Pardubice
velká i malá tělocvična
13 kurtů

18:00–19:30

Oddílový příspěvek:
3 100 Kč/rok – 1x týdně
(při úhradě do 20.1. je výše oddílového příspěvku ve výši 2 600 Kč)
4 900 Kč/rok – 2x týdně
(při úhradě do 20.1. je výše oddílového příspěvku ve výši 4 100 Kč)
(platí se v lednu na kalendářní rok)

Do přihlášky uveďte: „Badminton Dospělí Hobby“ a doplňte, zda bude hrát ve středy, neděle nebo oba dny.


2. Přípravka

Mladí hráči a hráčky od 8 do 10 let, kteří se chtějí badmintonu věnovat naplno, splňují podmínky jak herní, tak fyzické, a začínají se zúčastňovat turnajů své věkové kategorie. Dětem je věnována individuálnější péče a již se více zaměřujeme na badminton. O zařazení a vyřazení rozhoduje trenér po dohodě s rodičem hráče.

Rozpis tréninků (alespoň 2x týdně) je uveden v klubové platformy EOS (https://clen.tjpolabiny.cz/)

Oddíl poskytuje plastové míče a hradí roční badmintonovou licenci
Oddílový příspěvek: 4 100 Kč/rok (platí se v lednu na kalendářní rok)
Při úhradě do 20.1. je výše oddílového příspěvku 3 500 Kč (na kalendářní rok)

Při přestupu z tréninkových skupin badminton pro všechny hráči uhradí pouze rozdíl ve výši oddílového příspěvku.


3. Závodní badminton

Pro mladé hráče od 9 do 19 let i hráče z kategorie dospělých, kteří splňují podmínky jak herní, tak fyzické a pravidelně se zúčastňují turnajů GP a aktivně pracují v oddíle.

Rozpis tréninků je uveden v klubové platformy EOS (https://clen.tjpolabiny.cz/)

Oddíl poskytuje péřové míče na trénink (mimo neděle) a hradí roční badmintonovou licenci
Oddílový příspěvek:
6 500 Kč
– standardní míra podpory oddílu (při úhradě do 20.1. je výše příspěvku 5 800 Kč)
8 300 Kč – rozšířená míra podpory oddílu (při úhradě do 20.1. je výše příspěvku 7 500 Kč)
(platí se v lednu na kalendářní rok)

4. Nehrající členové oddílu

Nehrající členové oddílu (funkcionáři, trenéři či ostatní příznivci badmintonu) hradí oddílový příspěvek na kalendářní rok ve výši 400 Kč (při úhradě do 20.1. je výše příspěvku 300 Kč).

V případě, že má nehrající člen zájem na zajištění či prodloužení hráčské licence, uhradí za prodloužení licence částku 300 Kč.


Jak platit?

Oddílové příspěvky pro Minibadminton, Školičku a Hobby badminton Junioři se platí na školní rok (za měsíce září až květen).

Oddílové příspěvky pro Hobby badminton Dospělí, Přípravku a Závodní badminton se platí na kalendářní rok za měsíce leden – prosinec (herní sezóna končí koncem května a začíná opět v září).

V případě, že je členem oddílu více členů jedné domácnosti, poskytuje oddíl možnost platbu oddílových příspěvků, které jsou splatné v jednom okamžiku, rozdělit a odložit jejich platbu až na dobu třech měsíců při zachování snížené (zvýhodněné) sazby; podmínkou je uhradit k datu původního termínu splatnosti alespoň částku 300 Kč za každého člena a současně uhradit nejvyšší z oddilových příspěvků v plné výši.

Platba oddílového příspěvku za poměrnou část roku je možná. V takovém případě je oddílový příspěvek stanoven ve výši výši 1/9 základního oddílového příspěvku za každý započatý kalendářní měsíc; takto vypočtená částka je následně navýšena o 300 Kč. Konečná výše oddílového příspěvku je zaokrouhlena na celé stokoruny nahoru.

Pro snížení výše oddílových příspěvků mohou hráči využít oddílové bonusy získané za aktivní pomoc v rámci oddílu. Minimální částka zaplaceného oddílového příspěvku sníženého o bonusy však musí být alespoň 300 Kč.

Předpis platby a podrobné platební údaje obdrží každý hráč prostřednictvím klubové platformy EOS. Pokud nemáte pokyny k platbě, tak si je prosím vyžádejte na adrese badminton-platby@tjpolabiny.cz.