Zápis do oddílu Cvičení rodičů s dětmi

 Zápis : úterý 17.9.2019 v 16.15 hodin v tělocvičně ZŠ 2 

Platba za školní rok : 600 Kč (potřebujeme rodné číslo dítěte) 

Zahájení cvičení : úterý 17.9.2019 

Cvičení RODIČŮ S DĚTMI na školní rok 2019/2020 
ZŠ Polabiny 2, úterý 17-18 hodin