Zápis do cvičení rodičů s dětmi

Zápis do odddílu Rodiče a děti se koná  14. září v šatně tělocvičny 
u základní školy Prodloužená ulice. Čas od 16:30 hodin v chod od mateřské školy, cena 600 Kč, rodné číslo dítěte sebou. 

Těšíme se na Vás