GPC U15 + OP dospělých — aktuální informace

Propozice

GPC U15

V případě GPC U15 došlo z důvodu velkého zájmu o turnaj k navýšení kapacity ve dvouhrách na 20 dívek a 20 chlapců. Ostatní disciplíny zůstávají beze změny (12 párů čtyřhry, 14 párů smíšené čtyřhry).

OP dospělých

Kontakty

Pro komunikaci prosím používejte e-mailovou adresu rozhodci@tjpolabiny.cz.

Hygienická opatření

Platí aktuální ochranná opatření ministerstva zdravotnictví:

Ochrana dýchacích cest

Ochranného opatření MZČR, ustanovení 1/f a 3/y.

Účastníci veřejných akcí, kde se ve vnitřních prostorách kumuluje více než 10 osob jsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor FFP2, v případě dětí mladších 15 let postačí chirurgická rouška).

Hráči a rozhodčí se mohou na kurtu pohybovat bez respirátoru/roušky.

Podmínky vstupu na veřejné akce

Ochranné opatření MZČR, ustanovení I/13/e a I/16.

Účastníci sportovních soutěží organizovaných sportovními svazy musí naplňovat tzv. princip O-N-T (očkování – prodělaná nemoc – test). Účastníci musí splnění podmínky prokázat (například aplikací Tečka).

V případě testů existují tyto možnosti:

  • absolvovat nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem
  • absolvovat nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem
  • absolvovat samotest na místě; na místě však nebudou testy dostupné – musíte si dovézt vlastní

Vzhledem k tomu, že jsme jako organizátoři povinni vést evidenci účastníků na turnaji a uchovávat ji 30 dní od ukončení turnaje, prosíme Vás v tomto bodě o součinnost – prosím přineste sebou na turnaj svazem doporučený vyplněný formulář Evidence osob na turnaji (ideálně za celý oddíl). Velmi to pomůže urychlit organizaci turnaje.

GPC U15

Párové disciplíny

Zástupci oddílů mají možnost posílat oboustranně odsouhlasené návrhy na spárování BD U15, GD U15 a XD U15 na mail rozhodci@tjpolabiny.cz do čtvrtka 26. 8. 2021 (včetně). Poté (v pátek 27. 8. 2021) budou v případě volné kapacity zbývající hráči spárování podle žebříčkového pořadí.

Startovní listina

Startovní listina byla na Tournament software vyvěšena v pátek 27. 8. 2021 krátce před první hodinou ranní.

Vzhledem k tomu, že na turnaji GPC U15 je počet hráčů omezen, byli hráči a hráčky překračující stanovený limit (20/14/12)  v seznamu hráčů v Tournament Software zařazeni na Reserve list. Pokud dojde ke změně, například k odhlášení jiných hráčů, kontaktujeme zástupce oddílů s výzvou o potvrzení účasti a v případě kladné odezvy hráče přesuneme do Hlavní soutěže (Main Draw); pokud však budete se svou reakcí otálet, nabídneme možnost účasti dalším hráčům dle žebříčkového pořadí.

V souladu s propozicemi může pořádající oddíl udělit do každé disciplíny jednu divokou kartu.

Výsledky

Výsledky budou zveřejněny na Tournament Software.