Kvalifikační turnaj GPC U19

Turnaj GPC U19, který je plánován jako kvalifikační na Mistrovství ČR U19 bude odehrán v neděli 28. 11. 2021 za zpřísněných hygienických opatření.

Hygienická opatření

Prosím sledujte aktuální informace na stránce https://covid.gov.cz/.

V současné době platí obvyklé podmínky vstupu na akci, tzv. O-N-(T): Očkování – prodělaná Nemoc – (Test):

  • ukončené očkování proti covid-19 (14 dní od poslední dávky očkovacího schématu)
  • prodělaná nemoc covid-19 (ne více než 180 dní)
  • negativní PCR test (nejdéle 7 dní starý) — tato možnost platí pouze pro osoby mladší 18 let; osoby, které se ze zdravotních důvodů nemohou očkovat (nutno prokázat); nebo osoby, které mají aplikovánu alespoň první dávku dle platného očkovacího schématu

Výjimky nebudou v žádném případě akceptovány. Není možné prokázat se antigenním testem, ani není možné absolvovat samotest na místě. Kdo neprokáže splnění podmínek pro vstup na akci, bude vykázán z haly a nezahraje si!

Používejte potřebnou ochranu dýchacích cest; s výjimkou hráčů a rozhodčích na kurtu.

Prosím, omezte doprovod na turnaji na nezbytné minimum osob. Turnaj se koná bez účasti diváků.

Datum, místo a propozice turnaje

Turnaj se koná v neděli 28. listopadu 2021 ve sportovní hale Univerzity Pardubice, Kunětická 92 (mapa). Parkování je zajištěno pod sportovní halou; příjezd je areálem univerzity z ulice Studentská. V ulici Kunětická není dostatečné množství parkovacích míst.

Propozice

Přihlášky

Přihlášky zadávejte přes IS Českého badmintonového svazu do pátku 26. listopadu 2021.

Následující den po uzávěrce prosím zkontrolujte na stránce turnaje, zda jsou všichni vaši hráči řádně přihlášeni do všech disciplín, které jsou žádoucí (s ohledem práva účasti na MČR). Zkontrolujte i párové disciplíny. Problémy mohou nastat zejména v případech, kdy vám partnerský oddíl párovku nepotvrdil nebo zamítnul; v takovém případě se totiž může stát, že hráč není do párové disciplíny přihlášen ani jako volný. Veškeré chyby okamžitě nahlaste e-mailem na rozhodci@tjpolabiny.cz.

Přihlášky po termínu budou možné pouze do okamžiku zveřejnění startovní listiny, a to se sankcí 100 Kč za hráče.

Sestavení párů

Sestavení párů zasílejte průběžně na e-mail rozhodci@tjpolabiny.cz; spárování zbývajících hráčů bude provedeno v den turnaje před losováním.

Odhlášení

Pokud se stane jakákoli nepředvídatelná okolnost, vždy hráče odhlaste co nejdříve prostřednictvím e-mailu rozhodci@tjpolabiny.cz. Po uzávěrce přihlášek neprovádějte odhlášení hráče v informačním systému ČBaS. Jednak by Vám to systém neměl umožnit a hlavně se o tom jako organizátoři vůbec nedozvíme.

Pokud se odhlásí jeden hráč z páru, vždy nám dejte vědět, zda odhlašujete z dané disciplíny i druhého hráče. Pokud tak neučiníte, budeme jej považovat za volného hráče.

Zveřejnění startovní listiny

Startovní listina bude zveřejněna v sobotu 27. října 2021 nejpozději v 10:00.

Evidence účastníků

Příslušná opatření ukládají organizátorům vést evidenci účastníků turnaje a uchovávat ji po dobu 30 dní. Prosíme Vás proto, abyste v zájmu urychlení organizace příslušný evidenční list obsahující jména účastníků turnaje (hráčů, trenérů a dalšího doprovodu) včetně kontaktních údajů (postačí telefonní číslo). Šablonu formuláře naleznete na stránce ČBaS.