Režim tréninků v souvislosti s opatřeními covid-19

V souvislosti s ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a na základě výkladového stanoviska České unie sportu budou tréninky probíhat v dále uvedeném režimu.

Tréninky dospělých neregistrovaných hráčů

Dle bodu I/8 ochranného opatření MZČR je vstup a používání sportovišť ve vnitřních prostorách staveb (tělocvičny) umožněno pouze osobám, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a současně musí splňovat podmínky vstupu do provozoven služeb, tzv. systém O-N-(T):

  • očkování proti onemocnění covid-19 (14 dní od poslední dávky) NEBO
  • prodělané onemocnění covid-19 (maximálně 180 dní) NEBO
  • negativní PCR test (pouze osoby, které se nemohou očkovat nebo které jsou tzv. „rozočkované“; nejdéle 72 hodin).

Tréninky neregistrovaných hráčů mladších 18 let

Tréninky neregistrovaných hráčů do 18 let (typicky školička, minibadminton či „béčko„) budou probíhat v režimu dle bodu I/12 ochranného opatření MZČR, kdy může být umožněna účast na akci (tréninku) pouze osobám, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19.

Dle písmene b) jsme povinni vést evidenci o účastnících tréninků a uchovávat ji po dobu 30 dní. Vzhledem k tomu, že se jedná o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu, není zapotřebí prokazovat se očkováním nebo PCR testem.

Případná přítomnost dalších osob (doprovodu a podobně) přímo v tělocvičně je možná pouze po předložení potvrzení o O-N-(T) — očkování – onemocnění covid-19 – (test; pouze u osob, které se nemohou očkovat nebo tzv „rozočkovaných“ osob).

Tréninky registrovaných hráčů

Tréninky registrovaných hráčů budou probíhat v režimu dle bodu I/14 ochranného opatření MZČR, kdy může být umožněna účast na akci (například tréninku) pouze osobám, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19.

Dle písmene d) jsme povinni vést evidenci o účastnících tréninků a uchovávat ji po dobu 30 dní. Jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu, není zapotřebí prokazovat se očkováním nebo PCR testem.

Soutěže registrovaných hráčů

Soutěže registrovaných hráčů probíhají v režimu dle bodu I/14 ochranného opatření MZČR, kdy může být umožněna účast na turnaji pouze osobám, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nepravidelné aktivity v proměnném kolektivu, je kromě evidence účastníků akce nezbytné, aby účastníci předložili potvrzení o O-N-(T). Osoby mladší 18 let mohou předkládat i PCR test; osoby starší 18 let mohou předložit test pouze v případě, že se nemohou očkovat nebo pokud jsou tzv. „rozočkované“. V případě soutěží je prodloužená platnost PCR testu na 7 dní.