GPB U13 Pardubice 2022

Náš oddíl pořádá o víkendu 26.–27. února 2022 celostátní turnaj GPB kategorie U13. Na všechny hráčky, hráče a jejich příznivce se těšíme.

Datum, místo a propozice turnaje

Turnaj se koná v sobotu a neděli 26. a 27. února 2022 ve sportovní hale Univerzity Pardubice, Kunětická 92 (mapa). Parkování je zajištěno pod sportovní halou; příjezd je areálem univerzity z ulice Studentská. V ulici Kunětická není dostatečné množství parkovacích míst.

Propozice

Hygienická opatření

Prosím sledujte aktuální informace na stránce https://covid.gov.cz/.

V současné době je jediným omezením maximální počet účastníků akce – 500 osob.

Přihlášky

Přihlášky zadávejte přes IS Českého badmintonového svazu do pondělí 14. února 2022.

Následující den po uzávěrce prosím zkontrolujte na stránce turnaje, zda jsou všichni vaši hráči řádně přihlášeni do všech disciplín, které jsou žádoucí. Zkontrolujte i párové disciplíny. Problémy mohou nastat zejména v případech, kdy vám partnerský oddíl párovku nepotvrdil nebo zamítnul; v takovém případě se totiž může stát, že hráč není do párové disciplíny přihlášen ani jako volný. Veškeré chyby okamžitě nahlaste e-mailem na rozhodci@tjpolabiny.cz.

Zkontrolujte prosím, zda máte v přihlášce uveden kontakt na zástupce oddílu. V případě, že Vaši hráči budou zařazeni na reserve list a uvolní se místo v hlavní soutěži, bude nutné komunikovat rychle a bez potřebných informací to není možné.

Sestavení párů

Sestavení párů zasílejte výhradně e-mailem na adresu rozhodci@tjpolabiny.cz. Bude-li se sestavení páru týkat různých klubů, je nutné mít spárování potvrzeno z obou stran, jinak nemůže být požadavek na spárování akceptován. Po uzávěrce přihlášek již do IS ČBaS nezadávejte žádné změny v přihláškách (systém by je ani neměl připustit).

Sestavení párů na základě požadavků hráčů či zástupců klubů bude akceptováno do soboty 19. února 2022. V neděli pak dojde ke spárování zbývajících hráčů na základě žebříčkového pořadí z pozice vrchního rozhodčího.

Odhlášení

Pokud se stane jakákoli nepředvídatelná okolnost, vždy hráče odhlaste co nejdříve prostřednictvím e-mailu rozhodci@tjpolabiny.cz. Po uzávěrce přihlášek neprovádějte odhlášení hráče v informačním systému ČBaS. Jednak by Vám to systém neměl umožnit a hlavně se o tom jako organizátoři vůbec nedozvíme.

Pokud se odhlásí jeden hráč z páru, vždy nám dejte vědět, zda odhlašujete z dané disciplíny i druhého hráče. Pokud tak neučiníte, budeme jej považovat za volného hráče.

Vyvěšení startovní listiny a losování

Startovní listina bude vyvěšena na Tournament Software v neděli 20. února 2022 do 18:00. Losování proběhne ve čtvrtek 24. února 2022 v 19:00.