ADVANCE workshop v Pardubicích

V neděli 28. května náš oddíl uspořádal vzdělávací workshop pro trenéry, jehož náplní byla práce s mládeží, konkrétně to, jak pracovat s nejmenšími dětmi, které se poprvé seznamují s badmintonem.

Za tímto účelem jsme pozvali zkušeného lektora Tomáše Krajču z SK Prošek Praha, který nás nechal nahlédnout do toho, jak k této problematice přistupuje, a proč je jeho klub v tomto ohledu právem považován za jeden z nejlepších v republice. Během celého dne byla nejprve diskutována teorie práce s mládeží a toho, jak dětem poskytnout co nejlepší prostředí, které jim v budoucnu umožní stát se úspěšnými sportovci, doplněna o osobní zkušenosti a konkrétní příklady práce z pražského oddílu. V odpoledním programu mohli účastníci vidět ukázkový trénink s pardubickými dětmi, po kterém následovala obsáhlá diskuse, ve které byl prostor pro všechny účastníky, aby svými otázkami a zkušenostmi usměrnili debatu podle svých představ. “Myslím si, že můžeme tento workshop považovat za úspěšný, jelikož jsme obdrželi mnoho pozitivní zpětné vazby a byli požádáni, aby se v budoucnu tato akce opakovala.” Sdělil hlavní organizátor Tomáš Skála. “Snažili jsme se o to, aby tento seminář byl co nejvíce praktický a aby ho účastníci měli možnost ovlivnit svou aktivitou a určili tak konkrétní náplň, kterou jsme se zabývali dopodrobna a stejně tak dát prostor pro sdílení názorů a zkušeností.” Doufáme, že i díky tomuto workshopu umožní kluby svým mladým trenérům ovlivňovat oddílovou kulturu a že dostanou příležitost aktivněji se podílet na vytváření podnětného prostředí pro mladé talenty a dále jim pomoci v dosažení jejich sportovní snů. Jedna z účastnic okomentovala workshop následovně: “Byla to pro mě skvělá možnost vidět, jak pracují s dětmi v jiném klubu. Díky tomu jsme si mohli všichni odnést spoustu tipů do našich tréninků. Pro mě bylo nejzajímavější vidět ten ukázkový trénink, kde bylo zajímavé sledovat, jak lze děti učit badminton zábavnou formou.”

ADVANCE workshop in Pardubice Czech Republic

On Sunday May 28th was held an educational workshop for club coaches from Pardubice and Hradec Kralove area focused on young talent development, specifically on how to work with the youngest kids learning badminton in our clubs. For this purpose was invited experienced coach and tutor Tomas Krajca from Prague who let the participants to take a peak at how his club become considered as one of the best in Czechia regarding young talent development. During the whole day there was discussed the theoretical background how to approach kids training properly and how to make sure they will have the best chance to succeed in the future followed by a session demonstration where the theory could be seen in practice. The program ended with a vast discussion covering various topics depending on the needs of the participants. „I think we can call it a successful project, since we got positive feedback and already got questioned if there will more workshops in the future.“ said the organizer Tomas Skala. „We tried it to be as practical as possible and interactive so the participants would have a chance to decide what they want to focus on in detail and to let them contribute and share their opinions and experience.“ There is high hope that the clubs can support the young coaches and their new ideas, some of them hopefuly coming from this workshop, and to let them influence the club culture to influence the environment where the local young prospects would be able to start the journey to achieve their sport dreams. One of the participants reviewed the workshop this way: „It was really nice to be able to see how they work with kids in other clubs and to get new ideas which I can use in my sessions. For me the most interesting thing was the session demonstration when I could see how it is possible to make the kids learn badminton in a fun way.“

fotogalerie