V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás v neděli 24. prosince 2023 ve věku 78 let navždy opustil stávající předseda naší TJ pan Ing. Miroslav Janeček, CSc.

Rozloučení proběhne v pátek 29. prosince 2023 ve 14.30 hodin v obřadní síni krematoria v Pardubicích.

Mirka jsem znal mnoho let a patřil k lidem, kterých jsem si opravdu moc vážil. Byl obětavý, pracovitý, vstřícný, vždy našel řešení jakéhokoliv problému. Vedl naší TJ od roku 2012 a patřil k nejlepším předsedům v celé naší historii. Ztrácíme nejen předsedu, ale i skvělého člověka a vzor pro nás všechny. Čest jeho památce.
Martin Kulhánek, místopředseda TJ

Kategorie: TJ