Cvičení PVŽ – zápis již toto úterý 17.9.2019 (průběžně aktualizováno)

Jsou ještě stále volné pozice pro cvičení v sezóně 2019/2020, přihlásit se je možno jak na cvičení na Polabinské II, tak na cvičení kombinované (tj. začne se na Polabinské II a následně po otevření tělocvičny se pokračuje na Polabinské III). Neváhejte, volných míst je již pouze v jednotkách.

Pěkný den,

připomínám, toto úterý 17.9.2019 od cca. 18:45 hodin začne registrace na cvičení PVŽ (žen) a to v malé tělocvičně ZŠ Polabiny II, bližší podrobnosti viz. odkaz:

Jak bude registrace na cvičení organizačně probíhat:

>>> Přednost při registraci mají ty z Vás, kteří se jdete přihlásit pouze na cvičení zde na Polabinské 2, prosím, postupte přímo k registraci, děkuji.

>>> Kombinované přihlášení (tj. část cvičebního roku se dochází na Polabinskou 2 a jakmile se otevře tělocvičně na Polabinské 3, začne se opět docházet tam), zde bude registrace probíhat takto:

  • Nejprve bude zaregistrováno max. 15 cvičenek (dle pořadí, v jakém se dostaví k registraci) a tím bude registrace dočasně pozastavena.
  • V cca. 19:10 hod. bude v návaznosti na počet cvičenek, které se přihlásili na cvičení jen na Polabinskou 2 (tj. ve vazbě na naplnění kapacity tělocvičny) případně zaregistrováno dalších max. 5 cvičenek (dle pořadí, v jakém se dostaví k registraci).
  • UPOZORNĚNÍ 1, jelikož nejsme schopni nijak ovlivnit, kdy škola na na Polabinské 3 otevře tělocvičnu, tak se může stát, že zde na Polabinské 2 budete cvičit delší dobu (možná i celý cvičební rok), tento stav není důvodem pro vrácení zaplacené částky za cvičení.
  • UPOZORNĚNÍ 2: cvičení zde na Polabinské 2 nemá charakter zdravotního cvičení, tedy, je odlišné od cvičení na Polabinské 3, je třeba s tímto počítat, ani tento stav není důvodem pro vrácení zaplacené částky za cvičení.

>>> Nejsou zde prováděny registrace cvičenek, které chtějí docházet pouze na Polabinskou 3 a to od chvíle (pravděpodobně ledna), kdy se tam otevře tělocvična.

Těšíme se na všechny příchozí budoucí cvičenky.

Za TJ SP s přátelským pozdravem Pavel Maděra